قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 119,500 ریال
EX5 Marun on 119,500 ریال
EX5 jam 119,300 ریال
5110 HDPE 123,000 ریال
F7000 Mehr 123,000 ریال
F7000 Ilam 119,500 ریال
BL3 Jam 115,000 ریال
BL3 Bakhtar 117,000 ریال
0035 122,000 ریال
209 LLD Amir 121,000 ریال
LF190 114,000 ریال
0075 LDPE 120,000 ریال
020 LDPE 120,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com