قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 123,000 ریال
EX5 Marun on 123,000 ریال
EX5 jam 123,200 ریال
5110 124,000 ریال
F7000 Mehr 124,000 ریال
F7000 Ilam 123,600 ریال
BL3 Jam 118,000 ریال
BL3 Bakhtar 117,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 128,000 ریال
LF190 120,000 ریال
0075 -
020 LDPE 122,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com