قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۴ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 120,000 ریال
EX5 Marun on 119,500 ریال
EX5 jam 120,000 ریال
5110 124,000 ریال
F7000 Mehr 123,000 ریال
F7000 Ilam 122,000 ریال
BL3 Jam 116,000 ریال
BL3 Bakhtar 115,300 ریال
0035 118,800 ریال
209 Lld Amir 127,000 ریال
LF190 117,100 ریال
0075 121,500 ریال
020 LDPE 120,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com