قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۵ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 119,500 ریال
EX5 Marun on 119,500 ریال
EX5 jam 120,000 ریال
5110 123,000 ریال
F7000 Mehr 122,000 ریال
F7000 Ilam 121,500 ریال
BL3 Jam 114,300 ریال
BL3 Bakhtar 113,500 ریال
0035 118,000 ریال
209 Lld Amir 126,000 ریال
LF190 116,000 ریال
0075 120,000 ریال
020 LDPE 119,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com