قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۶ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 119,000 ریال
EX5 Marun on 119,000 ریال
EX5 jam 119,300 ریال
5110 123,000 ریال
F7000 Mehr 122,000 ریال
F7000 Ilam 121,000 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 113,100 ریال
0035 118,000 ریال
209 Lld Amir 128,000 ریال
LF190 116,000 ریال
0075 120,500 ریال
020 LDPE 118,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com