قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۷ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 120,000 ریال
EX5 Marun on 119,500 ریال
EX5 jam 121,500 ریال
5110 124,200 ریال
F7000 Mehr 120,000 ریال
F7000 Ilam 119,000 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 129,500 ریال
LF190 116,400 ریال
0075 119,800 ریال
020 LDPE 118,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com