قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۸ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,200 ریال
EX5 Marun on 119,200 ریال
EX5 jam 121,500 ریال
5110 126,000 ریال
F7000 Mehr 121,500 ریال
F7000 Ilam 120,000 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,200 ریال
0035 123,000 ریال
209 Lld Amir 131,500 ریال
LF190 119,000 ریال
0075 122,000 ریال
020 LDPE 120,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com