قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۱ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 125,000 ریال
EX5 Marun on 124,000 ریال
EX5 jam 125,000 ریال
5110 HDPE 130,000 ریال
F7000 Mehr 123,000 ریال
F7000 Ilam 122,000 ریال
BL3 Jam 115,000 ریال
BL3 Bakhtar 114,000 ریال
0035 128,000 ریال
209 LLD Amir 136,000 ریال
LF190 121,000 ریال
0075 LDPE 125,000 ریال
020 LDPE 122,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com