قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 128,000 ریال
EX5 Marun on 126,000 ریال
EX5 jam 128,000 ریال
5110 132,000 ریال
F7000 Mehr 126,500 ریال
F7000 Ilam 124,700 ریال
BL3 Jam 115,500 ریال
BL3 Bakhtar 114,500 ریال
0035 129,000 ریال
209 Lld Amir 137,000 ریال
LF190 122,000 ریال
0075 127,000 ریال
020 LDPE 125,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com