قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۳ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 125,000 ریال
EX5 Marun on 125,000 ریال
EX5 jam 125,000 ریال
5110 HDPE 130,000 ریال
F7000 Mehr 125,000 ریال
F7000 Ilam 124,000 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 114,000 ریال
0035 129,000 ریال
209 LLD Amir 135,000 ریال
LF190 120,500 ریال
0075 LDPE 126,500 ریال
020 LDPE 124,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com