قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۴ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 125,000 ریال
EX5 Marun on 124,100 ریال
EX5 jam 127,000 ریال
5110 HDPE 129,000 ریال
F7000 Mehr 125,000 ریال
F7000 Ilam 124,000 ریال
BL3 Jam 120,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 120,000 ریال
209 LLD Amir 135,000 ریال
LF190 120,500 ریال
0075 LDPE 126,000 ریال
020 LDPE 124,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com