قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۵ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 124,500 ریال
EX5 Marun on 124,000 ریال
EX5 jam 125,000 ریال
5110 126,000 ریال
F7000 Mehr 123,700 ریال
F7000 Ilam 122,000 ریال
BL3 Jam 109,700 ریال
BL3 Bakhtar 109,000 ریال
0035 118,000 ریال
209 Lld Amir 130,500 ریال
LF190 116,500 ریال
0075 123,300 ریال
020 LDPE 121,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com