قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 123,000 ریال
EX5 Marun on 123,000 ریال
EX5 jam 123,400 ریال
5110 124,000 ریال
F7000 Mehr 121,000 ریال
F7000 Ilam 120,400 ریال
BL3 Jam 119,000 ریال
BL3 Bakhtar 118,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 130,000 ریال
LF190 116,500 ریال
0075 -
020 LDPE -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com