قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 123,000 ریال
EX5 Marun on 122,000 ریال
EX5 jam 123,000 ریال
5110 124,500 ریال
F7000 Mehr 119,500 ریال
F7000 Ilam 118,500 ریال
BL3 Jam 109,000 ریال
BL3 Bakhtar 107,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 129,000 ریال
LF190 116,500 ریال
0075 -
020 LDPE -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com