قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۹ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 123,000 ریال
EX5 Marun on 122,000 ریال
EX5 jam 123,500 ریال
5110 124,000 ریال
F7000 Mehr 119,000 ریال
F7000 Ilam 118,000 ریال
BL3 Jam 119,500 ریال
BL3 Bakhtar 118,000 ریال
0035 118,500 ریال
209 Lld Amir 128,200 ریال
LF190 116,800 ریال
0075 120,000 ریال
020 LDPE 119,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com