قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,500 ریال
EX5 Marun on 120,000 ریال
EX5 jam 123,000 ریال
5110 124,000 ریال
F7000 Mehr 118,000 ریال
F7000 Ilam 117,700 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 Lld Amir 128,500 ریال
LF190 116,700 ریال
0075 120,000 ریال
020 LDPE 118,200 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com