قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 118,800 ریال
EX5 Marun on 118,000 ریال
EX5 jam 119,500 ریال
5110 122,000 ریال
F7000 Mehr 114,500 ریال
F7000 Ilam 114,000 ریال
BL3 Jam 106,200 ریال
BL3 Bakhtar 105,000 ریال
0035 110,000 ریال
209 Lld Amir 123,000 ریال
LF190 115,000 ریال
0075 120,500 ریال
020 LDPE 116,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com