قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۳ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 118,500 ریال
EX5 Marun on 118,000 ریال
EX5 jam 119,000 ریال
5110 120,500 ریال
F7000 Mehr 111,000 ریال
F7000 Ilam 110,500 ریال
BL3 Jam 106,000 ریال
BL3 Bakhtar 104,400 ریال
0035 113,000 ریال
209 Lld Amir 122,500 ریال
LF190 113,000 ریال
0075 -
020 LDPE 115,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com