قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ اسفند ۱۳۹۷
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 118,300 ریال
EX5 Marun on 118,000 ریال
EX5 jam 119,000 ریال
5110 121,000 ریال
F7000 Mehr 111,500 ریال
F7000 Ilam 111,000 ریال
BL3 Jam 107,500 ریال
BL3 Bakhtar 104,000 ریال
0035 -
209 Lld Amir 124,000 ریال
LF190 115,500 ریال
0075 122,000 ریال
020 LDPE 115,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com