قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۷ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,200 ریال
EX5 Marun on 120,500 ریال
EX5 jam 123,000 ریال
5110 126,000 ریال
F7000 Mehr 119,500 ریال
F7000 Ilam 119,000 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 108,500 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 131,000 ریال
LF190 116,000 ریال
0075 -
020 LDPE 117,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com