قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,500 ریال
EX5 Marun on 121,000 ریال
EX5 jam 123,000 ریال
5110 127,000 ریال
F7000 Mehr 120,000 ریال
F7000 Ilam 119,500 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 109,500 ریال
0035 113,000 ریال
209 Lld Amir 131,500 ریال
LF190 115,500 ریال
0075 125,000 ریال
020 LDPE 116,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com