قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۹ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 123,500 ریال
EX5 Marun on 121,000 ریال
EX5 jam 123,500 ریال
5110 127,000 ریال
F7000 Mehr 118,700 ریال
F7000 Ilam 118,500 ریال
BL3 Jam 111,200 ریال
BL3 Bakhtar 110,000 ریال
0035 112,500 ریال
209 Lld Amir 131,000 ریال
LF190 117,500 ریال
0075 126,000 ریال
020 LDPE 116,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com