قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۰ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 123,500 ریال
EX5 Marun on 122,000 ریال
EX5 jam -
5110 127,500 ریال
F7000 Mehr 121,000 ریال
F7000 Ilam 120,000 ریال
BL3 Jam 111,500 ریال
BL3 Bakhtar 110,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 131,000 ریال
LF190 118,500 ریال
0075 127,000 ریال
020 LDPE 118,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com