قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۱ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,000 ریال
EX5 Marun on 121,000 ریال
EX5 jam 122,000 ریال
5110 HDPE 127,000 ریال
F7000 Mehr 121,000 ریال
F7000 Ilam 120,600 ریال
BL3 Jam 114,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,500 ریال
0035 115,000 ریال
209 LLD Amir 129,500 ریال
LF190 118,000 ریال
0075 LDPE 128,000 ریال
020 LDPE 119,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com