قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۲ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 120,500 ریال
EX5 Marun on 120,000 ریال
EX5 jam -
5110 125,500 ریال
F7000 Mehr 119,000 ریال
F7000 Ilam 118,500 ریال
BL3 Jam 113,000 ریال
BL3 Bakhtar 112,500 ریال
0035 -
209 Lld Amir 129,000 ریال
LF190 118,000 ریال
0075 128,000 ریال
020 LDPE 119,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com