قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 120,000 ریال
EX5 Marun on 119,000 ریال
EX5 jam 121,000 ریال
5110 HDPE 125,000 ریال
F7000 Mehr 118,500 ریال
F7000 Ilam 118,000 ریال
BL3 Jam 113,800 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 115,000 ریال
209 LLD Amir 127,000 ریال
LF190 116,500 ریال
0075 LDPE 127,000 ریال
020 LDPE 118,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com