قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,000 ریال
EX5 Marun on 115,000 ریال
EX5 jam 117,000 ریال
5110 122,000 ریال
F7000 Mehr 116,000 ریال
F7000 Ilam 115,000 ریال
BL3 Jam 112,500 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 115,000 ریال
209 Lld Amir 124,000 ریال
LF190 113,500 ریال
0075 124,000 ریال
020 LDPE 114,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com