قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۶ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 115,800 ریال
EX5 Marun on 115,000 ریال
EX5 jam 116,000 ریال
5110 121,000 ریال
F7000 Mehr 115,500 ریال
F7000 Ilam 115,200 ریال
BL3 Jam 111,800 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 116,200 ریال
209 Lld Amir 126,000 ریال
LF190 114,000 ریال
0075 124,000 ریال
020 LDPE 115,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com