قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۷ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 116,000 ریال
EX5 Marun on 115,000 ریال
EX5 jam 117,000 ریال
5110 121,000 ریال
F7000 Mehr 116,000 ریال
F7000 Ilam 115,000 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 116,500 ریال
209 Lld Amir 125,000 ریال
LF190 114,000 ریال
0075 -
020 LDPE 115,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com