قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 115,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 115,500 ریال
5110 118,500 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 113,500 ریال
BL3 Bakhtar 113,000 ریال
0035 115,800 ریال
209 Lld Amir 123,400 ریال
LF190 113,700 ریال
0075 122,000 ریال
020 LDPE 113,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com