قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۱ فروردین ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 HDPE 117,000 ریال
F7000 Mehr 112,300 ریال
F7000 Ilam 111,800 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 110,500 ریال
0035 115,000 ریال
209 LLD Amir 124,000 ریال
LF190 112,000 ریال
0075 LDPE 121,000 ریال
020 LDPE 113,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com