قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 115,000 ریال
5110 HDPE 118,000 ریال
F7000 Mehr 113,700 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 111,700 ریال
BL3 Bakhtar 111,200 ریال
0035 116,400 ریال
209 LLD Amir 124,000 ریال
LF190 112,300 ریال
0075 LDPE 121,000 ریال
020 LDPE 114,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com