قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 114,800 ریال
5110 118,000 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 112,600 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 116,000 ریال
209 Lld Amir 124,000 ریال
LF190 111,800 ریال
0075 121,000 ریال
020 LDPE 114,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com