قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 113,200 ریال
EX5 jam 113,500 ریال
5110 116,400 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 111,000 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 110,000 ریال
0035 115,000 ریال
209 Lld Amir 123,000 ریال
LF190 110,000 ریال
0075 119,000 ریال
020 LDPE 112,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com