قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,500 ریال
EX5 Marun on 111,800 ریال
EX5 jam 112,500 ریال
5110 116,000 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 111,400 ریال
BL3 Jam 110,000 ریال
BL3 Bakhtar 109,500 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 120,500 ریال
LF190 111,500 ریال
0075 120,500 ریال
020 LDPE 12,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com