قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,500 ریال
EX5 Marun on 112,700 ریال
EX5 jam 112,300 ریال
5110 115,600 ریال
F7000 Mehr 111,500 ریال
F7000 Ilam 111,200 ریال
BL3 Jam 109,800 ریال
BL3 Bakhtar 109,200 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 120,700 ریال
LF190 111,500 ریال
0075 121,000 ریال
020 LDPE 113,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com