قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,500 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 112,500 ریال
5110 HDPE 116,500 ریال
F7000 Mehr 112,500 ریال
F7000 Ilam 112,000 ریال
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 LLD Amir 121,500 ریال
LF190 112,000 ریال
0075 LDPE -
020 LDPE 113,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com