قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,000 ریال
EX5 Marun on 112,500 ریال
EX5 jam 113,000 ریال
5110 HDPE 117,000 ریال
F7000 Mehr 112,200 ریال
F7000 Ilam 111,800 ریال
BL3 Jam 111,500 ریال
BL3 Bakhtar 110,500 ریال
0035 112,000 ریال
209 LLD Amir 121,500 ریال
LF190 111,800 ریال
0075 LDPE 123,000 ریال
020 LDPE 113,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com