قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,300 ریال
EX5 Marun on 112,800 ریال
EX5 jam 113,500 ریال
5110 HDPE 117,600 ریال
F7000 Mehr 113,500 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 113,700 ریال
209 LLD Amir 122,700 ریال
LF190 112,000 ریال
0075 LDPE 124,000 ریال
020 LDPE 114,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com