قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,600 ریال
EX5 Marun on 113,500 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 HDPE 118,500 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 113,700 ریال
BL3 Jam 113,300 ریال
BL3 Bakhtar 112,500 ریال
0035 114,000 ریال
209 LLD Amir 122,000 ریال
LF190 113,500 ریال
0075 LDPE 125,500 ریال
020 LDPE 115,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com