قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,500 ریال
EX5 Marun on 114,000 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 HDPE 117,500 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam 113,500 ریال
BL3 Jam 111,800 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 -
209 LLD Amir 121,500 ریال
LF190 112,700 ریال
0075 LDPE -
020 LDPE -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com