قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 115,000 ریال
EX5 Marun on 113,200 ریال
EX5 jam 113,500 ریال
5110 118,000 ریال
F7000 Mehr 113,500 ریال
F7000 Ilam 113,000 ریال
BL3 Jam 112,500 ریال
BL3 Bakhtar 112,000 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 120,000 ریال
LF190 113,000 ریال
0075 114,500 ریال
020 LDPE 115,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com