قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,500 ریال
EX5 Marun on 113,000 ریال
EX5 jam 114,000 ریال
5110 HDPE 118,000 ریال
F7000 Mehr 112,700 ریال
F7000 Ilam 112,000 ریال
BL3 Jam 112,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,500 ریال
0035 112,500 ریال
209 LLD Amir 116,500 ریال
LF190 112,200 ریال
0075 LDPE 125,000 ریال
020 LDPE 114,700 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com