قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 114,000 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 113,500 ریال
5110 117,000 ریال
F7000 Mehr 112,000 ریال
F7000 Ilam 111,600 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 111,000 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 116,000 ریال
LF190 111,800 ریال
0075 122,500 ریال
020 LDPE 114,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com