قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 112,500 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 112,300 ریال
5110 117,500 ریال
F7000 Mehr 111,700 ریال
F7000 Ilam 111,500 ریال
BL3 Jam 111,600 ریال
BL3 Bakhtar 111,200 ریال
0035 112,000 ریال
209 Lld Amir 116,500 ریال
LF190 112,250 ریال
0075 -
020 LDPE 113,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com