قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 111,500 ریال
EX5 jam 112,000 ریال
5110 116,500 ریال
F7000 Mehr 111,000 ریال
F7000 Ilam 110,500 ریال
BL3 Jam 111,000 ریال
BL3 Bakhtar 110,000 ریال
0035 111,000 ریال
209 Lld Amir 114,000 ریال
LF190 111,000 ریال
0075 122,500 ریال
020 LDPE 112,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com