قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۱ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 113,000 ریال
EX5 Marun on 112,000 ریال
EX5 jam 113,000 ریال
5110 HDPE 117,500 ریال
F7000 Mehr 113,000 ریال
F7000 Ilam 110,900 ریال
BL3 Jam 110,300 ریال
BL3 Bakhtar 109,800 ریال
0035 111,500 ریال
209 LLD Amir 115,000 ریال
LF190 111,500 ریال
0075 LDPE 123,000 ریال
020 LDPE 111,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com