قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۲ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar -
EX5 Marun on 113,500 ریال
EX5 jam -
5110 HDPE 117,800 ریال
F7000 Mehr 114,000 ریال
F7000 Ilam -
BL3 Jam -
BL3 Bakhtar -
0035 -
209 LLD Amir 116,000 ریال
LF190 112,500 ریال
0075 LDPE -
020 LDPE -
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com