قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۵ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 117,000 ریال
EX5 Marun on 116,500 ریال
EX5 jam 117,000 ریال
5110 120,000 ریال
F7000 Mehr 117,500 ریال
F7000 Ilam 117,000 ریال
BL3 Jam 116,500 ریال
BL3 Bakhtar 115,500 ریال
0035 116,000 ریال
209 Lld Amir 120,000 ریال
LF190 114,700 ریال
0075 130,000 ریال
020 LDPE 116,500 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com