قیمت مواد اولیه پلیمری و پلاستیک

۷ خرداد ۱۳۹۸
قیمت مواد اولیه پلیمری جهت اطلاع همکاران و مشتریان گرامی
عنوانقیمت
EX5 Bakhtar 121,000 ریال
EX5 Marun on 120,000 ریال
EX5 jam 121,000 ریال
5110 120,500 ریال
F7000 Mehr 118,600 ریال
F7000 Ilam 118,000 ریال
BL3 Jam 117,500 ریال
BL3 Bakhtar 117,000 ریال
0035 117,000 ریال
209 Lld Amir 120,800 ریال
LF190 114,700 ریال
0075 130,000 ریال
020 LDPE 117,000 ریال
آرشیو قیمت مواد اولیهpaydarplastic.com